MegaBIPNazwa Instytucji

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej – na bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie – oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, tzn. takie, w których rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. W wieku do ukończenia 18 roku życia;
  2. W wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
  3. Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Rodziny mogą skorzystać z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jak również z Regionalnej Karty Dużej Rodziny.
Regionalne Karty Dużej Rodziny wydaje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38. Informacji odnośnie programu Regionalna Karta Dużej Rodziny udziela p. Renata Chylińska, Oddział Pomocy Społecznej, tel. 81 528 76 37, e- mail: renata.chylinska@lubelskie.pl w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, tj. od 7:30 do 15:30.

Wniosek o wydanie Karty można pobrać z Internetu ze strony www.rodzina.gov.pl (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki), osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach.

Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, tzn.:

  1. W przypadku rodzica lub małżonka – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  5. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.
Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 09.05.2024, 22:44
Dokument oglądany razy: 120
Podpisał: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 09.05.2024